דיבידנד במזומן

יש להבחין בין סוגים שונים של דיבידנד במזומן . בארה"ב נהוגה הבחנה בין דיבידנד רגיל , ( Regular Dividend ) דיבידנד אקסטרה ( Extra Dividend ) ודיבידנד מיוחד . ( Special Dividend ) בישראל מבחינים בין דיבידנד ביניים ( interim Dividend ) ובין דיבידנד סופי . ( Final Dividend ) נפתח בסוגי הדיבידנד במזומן הנהוגים בארה"ב ולאחר מכן נדון בסוגי הדיבידנד במזומן הנהוגים בישראל . דיבידנד רגיל , דיבידנד אקסטרה ודיבידנד מיוחד : כאשר החברה מכריזה על "דיבידנד רגיל , " המשמעות היא שהחברה צופה המשך של חלוקת דיבידנדים בעתיד ברמת הדיבידנד הרגיל המוכרז עתה . יש בכך משום הצהרת כוונות של החברה לגבי שיעור הדיבידנד בעתיד וגס " איתות" מטעם ההנהלה על כך , שלהערכתה תוכל החברה , בסבירות גבוהה , לעמוד בתשלום דיבידנד בסכום דומה גם בעתיד הנראה לעין . לעומת רווחי החברה הנמדדים בשיטה חשבונאית והנתונים למידה זו או אחרת של "יצירתיות חשבונאית , " הדיבידנד הוא תשלום מזומן לבעלי המניות והוא מעיד על יכולתה הכספית של החברה ועל תזרים המזומנים שלה . בעלי המניות , ובעיקר בעלי מניות "מן השורה" ( כלומר , מי שאינם בעלי עניין ואינם מקור...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ