12.2 סוגי הדיבידנד במזומן ותהליך חלוקתו

מועצת המנהלים של החברה היא המקבלת את ההחלטה בדבר חלוקת דיבידנד והיא 1 המחליטה גם על סוג הדיבידנד ועל שיעורו . החברה עשויה לחלק לבעלי המניות דיבידנד במזומן או דיבידנד מסוג אחר . סוגי הדיבידנד האחרים הם דיבידנד הטבה , ( Stock Dividend ) דיבידנד בעין ( Dividend in Kind ) וגם רכישה בחזרה של מניות החברה ( stock Repurchase ) היא דרך לחלק מזומנים לחלק מבעלי המניות ולכן היא נחשבת לסוג של דיבידנד . להלן נדון בסוגי דיבידנד אלה .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ