12.1 הקדמה

ההחלטה בדבר ייעודו של הרווח הנקי היא מן ההחלטות המרכזיות שעל חברה עסקית לקבל בתחום הניהול הפיננסי . על מדיניות חלוקת הרווחים להביא בחשבון שיקולים רבים ; בין היתר על החברה לשקול את חלוקת הרווחים לבעלי המניות לעומת צורכי ההשקעה שלה , את יכולתה להתמיד במדיניות החלוקה בטווח הארוך , את המשמעות שבעלי המניות צפויים לייחס לשינויים בשיעור החלוקה מתוך הרווח משנה לשנה ועוד . חלוקת הרווחים לבעלי המניות נעשית בשתי דרכים עיקריות : חלוקת דיבידנדים ורכישה עצמית של מניות החברה , Stock Repurchase ) פעולה הידועה גם במונח . ( Buyback בעבר נעשתה חלוקת המזומנים לבעלי המניות בעיקר דרך חלוקת דיבידנדים . החל משנות השמונים של המאה העשרים התרחבה בארה '' ב חלוקת המזומנים באמצעות רכישה בחזרה במידה כה רבה , עד שבשנים האחרונות סכומי הרכישה בחזרה עלו על סכומי חלוקת הדיבידנדים בחברות גדולות . בעשור האחרון רבו הרכישות בחזרה במידה ניכרת ביותר גם במדינות גוש האירו . סכומי הרכישה בחזרה בישראל עדיין אינם גדולים , אך הם הולכים וגדלים . בהמשך נעמוד על היקף הרכישות בחזרה וכן על המניעים ועל השיקולים לבצען לעומת המניעים והשיקול...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ