תאוריית סדר הניקור

תאוריית סדר הניקור ( Pecking Order Theory ) גורסת שלחברה סדר עדיפויות בנוגע לשימוש בסוגי ההון השונים . הבסיס לתאוריה זו הוא הנחת אי-סימטריה במידע Asymmetry ) ( of information בדבר המצב הפיננסי של החברה י מנהלי החברה יודעים טוב יותר ממשקיעים " חיצוניים" מה מצב האיתנות הפיננסית של החברה . בשל אסימטרית זו במידע , המשקיעים החיצוניים מנסים להסיק מסקנות לגבי המצב האמיתי של החברה , בין היתר על פי החלטותיה של הנהלת החברה ועל פי פעולותיה . למשל , כאשר החברה מגייסת הון להשקעה באמצעות הנפקת מניות , המשקיעים החיצוניים עשויים להסיק מכך שמנהלי החברה מעריכים כי מחיר המניה גבוה יחסית לשווייה . נזכור שעלות ההון העצמי גבוהה תמיד מעלות החוב . אם החוב זול יחסית והנהלת החברה מחליטה בכל זאת להעדיף הון עצמי , המסר למשקיעים החיצוניים הוא שמנהלי החברה מעריכים שהמנוף הפיננסי של החברה גבוה מדי ורצוי לה להרחיב את בסיס ההון העצמי שלה . זוהי , כמובן , נורת אזהרה למשקיעים . יתר על כן , הניסיון לגייס הון עצמי משגר עוד מסר חשוב ואולי אף חשוב יותר : מנהלי החברה מעריכים שזוהי שעת כושר לגייס הון מניות כי מחיר המניה גבוה ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ