השפעתם של ניגודי העניינים בין בעלי המניות ובין בעלי החוב על מבנה ההון

בעלי המניות בחברה ובעלי החוב שלה מתחלקים ברווחי החברה על פי הסכם קבוע מראש . אמנם שיעורם של רווחי החברה אינו ידוע מראש , אך מנהלי החברה ובעלי העניין בה יכולים להשפיע על כיווני ההשקעה ועל הרווחים העתידיים של החברה . מצב זה פותח פתח לניגודי עניינים בין בעלי המניות לבין בעלי החוב , כפי שמראה הדוגמה הבאה . לוח 11 . 15 מציג את התמורה משני מיזמי השקעה אפשריים המוציאים זה את זה , ? . B-7 A על החברה לבחור במיזם אחד מן השניים . ההשקעה הראשונית הנדרשת בכל אחד מהמיזמים היא בסך . ₪ 1 , 000 התזרים הצפוי ממיזם A הוא ₪ 1 , 100 או ₪ 1 , 400 בהסתברות של 50 ° / 0 לכל אחת מהאפשרויות , והחזרים הצפוי ממיזם B הוא ₪ 800 או ₪ 1 , 700 בהסתברות של 50 % לכל אחת מהאפשרויות . לשם הפשטות נניח כי כל אחת מההשקעות היא לשנה אחת בלבד : ההשקעה תתבצע בתחילת השנה והתמורה תתקבל בסוף השנה . תוחלת התזרים היא ₪ 1 , 250 בכל אחד מהמיזמים , אך אי-הוודאות של מיזם B רבה יותר . נניח שהחברה השוקלת לבצע אחד המיזמים מעוניינת לממן את ההשקעה באמצעות הלוואה בסך , ₪ 1 , 000 וכן נניח שהריבית על ההלוואה תהיה בשיעור של . 10 % ההלוואה תיפרע בס...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ