תרשים ‭11.11‬ שווי החברה ביחס לדרגת המנוף הפיננסי בשוק הון בלתי משוכלל עם מ0 חברות