העלות של מצוקה פיננסית

מצוקה פיננסית ( Financial Distress ) היא מצב שבו החברה מתקשה לעמוד בהתחייבויותיה לבעלי החוב או כבר אינה עומדת בהן " . מצב כזה מתרחש בדרך כלל כאשר הרווח התפעולי של החברה אינו עומד בציפיות של פיצוי נאות על הזמן ועל הסיכון הכרוכים בהשקעה על פי מצב שוק ההון . עלותה של המצוקה הפיננסית באה לידי ביטוי בדרכים שונות . ראשית , עצם הקושי של החברה לעמוד בהתחייבויותיה מגדיל את הסיכון של בעלי החוב של החברה , וגורר דרישה לביטחונות גבוהים יותר ולריבית גבוהה יותר על הלוואות חדשות . מצב זה קורה דווקא כאשר החברה נמצאת במצוקה פיננסית , ועל כן דרישה לביטחונות מוגדלים ועלייה בשיעור הריבית , שמקורן במצוקה הפיננסית של החברה , הן שלב בתהליך המזין את עצמו , והוא בא לידי ביטוי בעלויות המועמסות על החברה . שנית , כאשר החברה שרויה במצוקה פיננסית היא נתקלת בקשיי תפקוד רבים , כגון קשיים בקבלת אשראי מספקים , עזיבת לקוחות המעוניינים להבטיח יציבות בהספקת המוצרים או השירותים , נטישה של עובדים ושל בעלי תפקידים בחברה ועוד . יתר על כן , ככל שעולה רמת המצוקה הפיננסית של החברה גדלה ההסתברות שהיא תגיע בסופו של התהליך לפשיטת רג...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ