לוח ‭11.13‬ שינוי מבנה ההון על ידי מימון חלוקת הדיבידנד בחוב: ההשפעה על עושרם של בעלי המניות