לוח ‭11.12‬ השפעת הרכישה בהזרה של שווי מניות החברה על שווי השוק שבידי בעלי המניות הנשארים (קבוצה א) ושבידי בעלי המניות הפורשים (קבוצה ב)