רכישה בחזרה של חלק ממניות החברה

אם החברה מעוניינת להגדיל את שיעור החוב בכלל ההון של החברה בלא להגדיל את סך ההון המושקע על ידיה , עליה להקטין במקביל את הונה העצמי . כאמור , אחת הדרכים לעשות זאת היא באמצעות רכישה בחזרה של חלק ממניות החברה . בדיון לעיל עקבנו אחר חברת " אומניפוטנט '' לאחר שגייסה הלוואות בסך ₪ 240 ורכשה בסכום זה חלק ממניותיה בחזרה מבעלי המניות . ראינו כי שינוי מבנה ההון יגדיל את שווי החברה . ₪ 600-ל בהנחה שהחברה עושה שינוי זה למען בעלי המניות ובידיעתם , מחיר כל מניה יעלה מיד עם היוודע התכנית לשינוי מבנה ההון ובטרם יתבצע השינוי בפועל , ויעמוד על , ( 600 / 100 ) ₪ 6 . 00 כי כל מניה מייצגת בעלות של אחוז אחד בחברה אשר שוויה הכולל צפוי להיות ₪ 600 מיד לאחר השינוי במבנה ההון . יוצא אפוא שבסכום הכסף שיגויס בהלוואה , תוכל לרכוש בחזרה ( 240 / 6 ) 40 מניות מבעלי מניות החברה . בעלי המניות שימכרו את מניותיהם לחברה יקבלו תמורתן ₪ 6 למניה , ואילו בעלי המניות הנשארים בחברה יחזיקו גם הם במניות שכל אחת מהן שווה , ₪ 6 שכן שווי ההון העצמי לאחר השינוי יהיה ₪ 360 ומספר המניות הנשארות בחברה הוא . 60 ניתן לסכם את השפעת המנוף הפ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ