11.7 השפעת המנוף הפיננסי על מחיר המניה

עד כה בחנו את השפעת מבנה ההון של החברה על שווייה של החברה ועל עלויות ההון שלה . נשאלת השאלה בדבר מחיר המניה . נשוב לנתוני חברת "אומניפוטנט" בעולם עם מס חברות ונניח כי בהיעדר מנוף פיננסי יש לחברה 100 מניות כך שלכל מניה בעלות של אחוז אחד בחברה . מאחר ששווי החברה כולה הוא , ₪ 504 ברור כי שווייה של כל מניה הוא . ₪ 5 . 04 עתה נניח שהחברה מעוניינת לשנות את מבנה ההון שלה כך שיכלול 40 ° / 0 חוב 60 ° / 0-ו הון עצמי , וזאת בלא לשנות את השקעותיה . עמדנו על כך שיש דרכים אחדות לעשות זאת , כגון רכישה בחזרה של חלק ממניות החברה או חלוקת דיבידנד . נבחן עתה אפשרויות אלה ואת השפעתן על ההון העצמי של החברה ועל עושרם של בעלי המניות .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ