לוח ‭. 1111‬ המנוף הפיננסי, שווי החברה ועלויות ההון במודל MM ללא מס ובמודל הכולל מס