לוח ‭11.10‬ חבות "אומניפוטנט ‭*."W)) *‬ המנוף הפיננסי, שווי החברה ועלויות ההון: שוק הון משוכלל בלא מס וכאשר חלה חובת מס