תרשים ‭11.10‬ הקשר בין עלויות ההון לבין דרגת המנוף הפיננסי: שוק הון משוכלל עם מ0 חברות