תרשים ‭11.9‬ שווי החברה ביחס לדרגת המנוף הפיננסי בשוק הון משוכלל עם מס חברות