לוח ‭11.9‬ חברת "אומניפוטנט בע‭:''מ"‬ נתונים פיננסיים בשני הרכבי הון חלופיים שיעור המס: ‭40%‬