תרשים ‭11.8‬ הזרמת הון לבעלי ניירות הערך במסלולים חלופיים: המצב עם מס בשיעור ‭40°/0‬