דרכים לשינוי המנוף הפיננסי בשוק הון משוכלל ללא מס

שינוי המנוף הפיננסי של חברה פעילה מתרחש למעשה כדבר שבשגרה , לעתים תוך כדי הניהול השוטף של החברה ולעתים במהלכים יזומים . לקיחת הלוואה , פירעון הלוואה , צבירת רווח נקי , חלוקת דיבידנד , הנפקת מניות , רכישת מניות בחזרה - כל אלה ואירועים רבים אחרים משנים את דרגת המנוף הפיננסי של החברה תוך כדי פעילותה הרגילה . אולם ניתוח השפעת המנוף הפיננסי על שווייה של החברה מצריך - כפי שהדגשנו לעיל - שהגורמים האחרים יהיו קבועים , בלא שינוי . אפשר לעשות זאת במסגרת תאורטית כמו במודל . MM כאשר אנו משווים שתי חלופות אפשריות ( או יותר ) של מבנה הון , נשאלת השאלה כיצד יכולה החברה לשנות את מבנה ההון שלה תוך שמירה על "צד התפעול" ללא שינוי . ניתן לתאר מעבר מדרגת מנוף פיננסי אחת לאחרת בדרכים שונות , כדוגמת האפשרויות להלן ct בשלבי התכנון של הקמת החברה יש לבחור בין חלופות מימון אפשריות : כאשר עוסקים בשלבי התכנון של החברה ניתן לבחון את הקמתה בתמהילי מימון שונים ולבחור את התמהיל הטוב ביותר מבחינתם של בעלי המניות . למשל , אם חברת '' אומניפוטנט בע '' מ" נמצאת בשלבי תכנון ועדיין לא הוקמה , למעשה אין צורך לשנות את מבנה ההו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ