תרשים ‭11.7‬ הקשר בין עלויות ההון לבין דרגת המנוף הפיננסי: שוק ההון משוכלל ללא מס