השפעת המנוף הפיננסי על עלויות ההון

בניתוח היחס בין שיעור התשואה על ההון העצמי { ROE ) ובין שיעור התשואה על ההשקעה ( ROD ראינו , כי ככל שגדל השימוש בהון הלוואות על חשבון ההון העצמי , גדל הסיכון של בעלי המניות אף שסך הסיכון של כל בעלי ניירות הערך אינו משתנה . ידוע גס שהתחרות בשוק ההון מביאה לכך ששיעור התשואה הנדרש הולך ועולה ככל שעולה רמת הסיכון , שכן שיעור התשואה הנדרש מכל נייר ערך כולל פרמיית סיכון יחסית למידת הסיכון של אותו נייר . בהנחה ששוק ההון משוכלל , שער הריבית על החוב אינו משתנה עם השינוי במבנה ההון של החברה . לעומת זאת , שיעור התשואה הנדרש על ההון העצמי גדל והולך ככל שנעשה שימוש רב יותר בחוב על חשבון ההון העצמי , כי הסיכון של בעלי המניות גדל עם הגידול במנוף הפיננסי MM , מצאו שהקשר בין שיעור התשואה הנדרש על ההון העצמי לבין דרגת המנוף הפיננסי הוא זה : k u מציין את שיעור התשואה הנדרש על ההון העצמי כאשר החברה אינה ממונפת k מציין את שיעור התשואה הנדרש על החוב d k מציין את שיעור התשואה הנדרש על ההון העצמי . בחברה שאינה ממונפת קייס . k , - k u e זוהי נוסחת MM המראה את הקשר בין שיעור התשואה הנדרש על ההון העצמי לבין המנו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ