לורו ‭11.8‬ חברת "אומניפוטנט בעי‭:"מ'‬ נתונים תפעוליים ופיננסיים בשני מבני הון חלופיים שיעור המס: ‭0°/0‬