לוח ‭11.7‬ חשבון הרווח וההפסד של חברת "אומניפוטנט בע‭"מ"‬