לוח ‭11.6‬ מבנה ההון של חברת "אומניפוטנט בע"מ" בשוק הון משוכלל ללא מס: שתי חלופות מימון אפשריות