תרשים ‭11.6‬ הזרמת הון לבעלי נ"רות הערך במסלולים חלופיים: המצב ללא מס