הנחות הניתוח

החברה שננתח איננה חברה צומחת . היא מחלקת את כל הרווח הנקי כדיבידנד לבעלי המניות . המודל מניח שרווחיות ההשקעות של החברה והסיכון התפעולי שלה אינם ראי : F . Modigiiani and M . H . Miller . "The Cost of Capital . Corporation Finance and the Theory of Investment . " American Economic Review ( June . 1958 ) , pp . 261-297 . MM קיבלו פרס נובל על תרומתם . מחקרים קודמים שתרמו והובילו למאמרם המפורסם של MM הס י J . B . Williams . The Theory of Investment Value , Cambridge , MA .: Harvard University Press , 1938 ; D . Durand . "Cost of Debt and Equity Funds for Business : Trends and Problems of Measurement . " in Conference Research in Business Finance . National Bureau of Economic Research . New York . 1952 . משתנים על פני זמן . הנחה זו יש לפרש במובן הסטטיסטי , כלומר צפויים שינויים ברווח ובתזרים משנה לשנה , אך שינויים אלה יהיו שינויים מקריים . פונקציות ההתפלגות של הרווח ושל התזרים יישארו ללא שינוי בעתיד . כתוצאה מכך , תוחלת הרווח ( קרי הרווח הצפוי ) ותוחלת התזרים ( התזרים הצפוי ) וכן סטיות התקן ב...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ