11.5 מבנה ההון ושווי החברה: שוק משוכלל ללא מס

להלן ננתח את השפעת מבנה ההון של החברה על שווי החברה כולה , על שווי מניותיה ועל עלויות ההון שלה . לשם עריכת ניתוח כזה עלינו לנטרל את כל המשתנים האחרים ולהתמקד בהשפעה של המנוף הפיננסי בלבד . כפי שהדגשנו , עלינו לערוך ניתוח זה בהנחה שהשקעות כפי שכבר ציינו , כאשר החברה מחליטה לבצע השקעה כלשהי , ההנחה ששיעור התשואה על ההשקעה גבוה משיעור הריבית היא הנחה הכרחית ומובנת מאליה . אם שיעור הריבית על ההלוואות הוא , 8 % כל השקעה הצפויה להניב תשואה כוללת על ההשקעה בשיעור נמוך 8 ° / 0-מ היא השקעה שהחברה תדחה כי הענ"נ שלה שלילי בהכרח . לכן ההשקעות המועמדות לביצוע הן אלה ששיעור התשואה הצפוי מהן גבוה משיעור הריבית על ההלוואות . החברה והתפעול שלה נותרים בלא שינוי במעבר מדרגת מנוף אחת לאחרת . רק כך נוכל לבודד את השפעתו של המנוף הפיננסי מהשפעות אחרות ולבחון כיצד הוא משפיע על שווי החברה , על שווי המניה ועל עושרם של בעלי המניות . בעולם המעשה , שינויים ניכרים במבנה ההון של החברה מתרחשים , לעתים קרובות , כאשר החברה מבצעת שינויים בהשקעותיה ( למשל מגייסת הון לקראת השקעות חדשות . ( במקרים כאלה , כאשר מבנה ההון של ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ