לוח ‭11.5‬ שיעור התשואה על ההון העצמי בדרגות מנוף פיננסי שונות דוגמה: "יהלי לוגי-טק בע'ימ" הערה' השונות נמדדת ביחידות של "אחוזים בריבוע‭."‬