תרשים ‭11.4‬ מקורות ההון להשקעה וחלוקת הרווח התפעולי