11.4 הקשר בין שיעור התשואה על ההשקעה (ROI) ובין שיעור התשואה על ההון העצמי (ROE)

הקשר בין הרווח התפעולי לבין הרווח למניה הוא קשר חשוב , אך אין הוא מציג ישירות את היחס בין הרווחיות של סך ההון המושקע לבין הרווחיות של ההון העצמי המושקע i בניתוח לעיל אין ייחוס של הרווח למקורות שהושקעו בייצורו ; הרווח התפעולי לא יוחס לסך ההון שהושקע וגם הרווח הנקי או הרווח למניה לא נמדדו ביחס להון העצמי שהושקע לשם קבלתם . כדי לקבל תמונה ממוקדת ובהירה יותר של הקשר בין התוצאות התפעוליות ובין התמורה להון העצמי נבחן עתה את שיעור התשואה על ההון העצמי שהושקע ואת הקשר שלו לשיעור התשואה על סך ההון שהושקע .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ