תרשים ‭11.3‬ הקשו־ בין הרווח התפעולי לבין הרווח למניה: נתוני חברת "סכנולוגיות תקשורת בע‭"מ''‬