לוח ‭11.3‬ חברת "טכנולוגיות תקשורת בע‭:"מ"‬ השפעת המנוף הפיננסי על הרווח למניה ‭(₪ )‬