לוח ‭11.2‬ חברת "טכנולוגיות תקשורת בע‭:"מ"‬ התפלגות המכירות והרווח התפעולי ‭(₪ >‬