לוח ‭11.1‬ חברת "טכנולוגיות תקשורת בע‭:"מ"‬ נכסים, התחייבויות, הון עצמי ומספר מניות במבני הון חלופיים ‭(₪ )‬