11.1 הקדמה

פרק 10 עוסק בניתוח הסיכון העסקי של החברה תוך התמקדות בסיכון התפעולי . הסיכון הפיננסי של החברה קשור במידה רבה למבנה ההון שלה ככל שמרכיב ההון העצמי בחברה קטן יותר וככל שגדול יותר מרכיב החוב ( ההלוואות , ( כך גדל הסיכון הפיננסי שלה . כאשר בעלי המניות הם ספקי ההון היחידים בחברה , הם נושאים בסיכון העסקי ותו לא ; אך כאשר חלק מההון המושקע בחברה הוא הון הלוואות , הרי שנוסף על הסיכון העסקי מתחייבת החברה גם לעמוד בפירעון חובותיה בתאריכים ובסכומים מוגדרים . בהיעדר ודאות בדבר תזרים המזומנים שיעמוד לרשות החברה בעתיד , מוסיף החוב עוד נדבך של סיכון מבחינתם של בעלי 1 המניות , משום שהוא מחייב פירעון של החוב בסכומים ובתאריכים שנקבעו מראש . במצב זה נוצר "מנוף פיננסי '' המוסיף סיכון פיננסי לבעלי המניות . סיכון זה הולך וגדל ככל שגדול יותר מרכיב החוב במבנה ההון של החברה ומרכיב ההון העצמי קטן יותר . בפרק זה נדון בנושאים אלה : המנוף הפיננסי הקשר בין הרווח התפעולי ובין הרווח למניה הקשר בין שיעור התשואה על ההשקעה ( RO 1 ) ובין שיעור התשואה על ההון העצמי ( ROE ) מבנה ההון ושווי החברה : שוק משוכלל ללא מס מבנה ה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ