10.10 סיכום

קיימות כמה גישות להערכת מידת הסיכון העסקי הכרוכה במיזם ההשקעה . הגישות שנדונו בפרק הן : . 1 שיעור היוון מתואם-סיכון . 2 שיטת שווה-הערך הוודאי . 3 ניתוח רגישות A ניתוח תרחיש . 5 סימולציה . 6 ניתוח נקודת האיזון . 7 עצי החלטה . 8 אופציות ראליות שיעור היוון מתואם-סיכון : בגישה זו זוקפים פרמיית סיכון לשיעור ההיוון של תזרים ההשקעה . בפרקים קודמים כבר עמדנו על כך ששיעור ההיוון כולל פרמיית סיכון ההולכת וגדלה עם רמת הסיכון . שיעור ההיוון צריך להיות מתואם-סיכון ומבוסס-שוק , כפי שהוסבר בהרחבה בפרק . 6 שווה-הערך הוודאי : בשיטת שווה-הערך הוודאי של התזרים Certainty Equivalent - CEQ ) ( Cash Flow ההתאמה לסיכון אינה נעשית בשיעור ההיוון אלא בתזרים עצמו . פרמיית הסיכון הנגרעת מהתזרים גדולה יותר ככל שאי-הוודאות לגבי התממשות התזרים העתידי גבוהה יותר . שווה-הערך הוודאי של תזרים עתידי הוא הסכום הוודאי הגבוה ביותר שנסכים לוותר עליו בתמורה לתזרים האי-ודאי . הגדרנו מקדם » כך ששווה-הערך הוודאי בזמן : שווה ' לתוחלת התזרים בשנה ( CF t ) t כפול המקדם a , המשקף את מידת אי-הוודאות שבתזרים . בהנחה שהמשקיעים שונאי סיכ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ