אופציית התזמון: האפשרות לדחיית השקעה במיזם

אופציה ראלית חשובה נוספת היא אופציית התזמון , היינו , האופציה לדחות את ביצוע ההשקעה . לעתים כדאי לדחות את ההשקעה במיזם . בענף הפתוח לתחרות , דחיית ביצוע השקעה אינה צפויה , בדרך כלל , להגדיל את כדאיות ההשקעה במידה רבה , כי בענף תחרותי אין לחברה יתרון בולט על פני חברות אחרות . אם חברה הפועלת בסביבה תחרותית דוחה השקעה בעלת ענ"נ חיובי , ההזדמנות תנוצל במהרה על ידי חברה מתחרה . לעומת זאת , אם החברה בעלת מעמד מונופוליסטי בשוק או קיימת מניעה חוקית או אחרת לניצול הזדמנות ההשקעה על ידי חברות אחרות , הדחייה עשויה לתרום תרומה חשובה לערך הנוכחי שלה . הדחייה עשויה להשפיע על תזרים המזומנים בכמה דרכים : ראשית , דחיית ביצוע ההשקעה עשויה לשנות - לעתים במידה רבה - את מידת הכדאיות הכלכלית של ההשקעה , משום שלעתים קרובות התזרים הוא תלוי-זמן . השקעה היוצאת אל הפועל טרם זמנה לא תצלח גם אם הרעיון מוצלח באופן עקרוני . לדוגמה , השקעה בדור חדש של מכשיר תקשורת עלולה להיכשל אם עדיין חסרה תמיכה של תשתית מתאימה . שנית , גם כאשר הדחייה אינה משפיעה ישירות על התזרים , תוספת הזמן מקנה את האפשרות לאסוף מידע חדש על הצפוי ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ