התפלגות תזרים המיזם "זמן קצר בע"מ" עם אופציית זניחת המיזם ‭(₪ )‬