לוח ‭10.13‬ התפלגות תזרים המיזם "זמן קצר בע''מ" ללא אופציית זניחה ‭(₪ )‬