אופציית הזניחה של המיזם

אחת האופציות הראליות במיזמי השקעה רבים היא האופציה לזנוח את המיזם ולהימנע מהמשך תפעולו . אפשרות כזו יכולה להשפיע במידה רבה על התזרים הצפוי ועל כדאיות ביצוע ההשקעה , ועל כן יש להביא אופציה זו בחשבון כבר בשלב ההשקעה הראשונית . שווי זניחת המיזם ( Abandonment Value ) מוגדר כשווי השוק של הנכסים המוחשיים ( Tangible Assets ) והבלתי מוחשיים ( intangible Assets ) של המיזם . כדי להמחיש את החשיבות של אופציית הזניחה בהחלטת ההשקעה , נבחן את הדוגמה שלהלן . r למעשה , שווי זניחת המיזס הוא הגבוה מבין : א . שווי השוק של הנכסים , ב . השווי של הנכסים לחברה כאשר הם מוסבים לפעילות אחרת כלשהי , ג . כל שימוש אחר שניתן לעשות בנכסים הללו ( לדוגמה , הערך הנוכחי של דמי השכרת הנכס . ( דוגמה לוח 10 . 13 מציג את התזרים ממיזם השקעה בעל אורך חיים של שנתיים . ההשקעה הראשונית הנדרשת היא ₪ 30 , 000 והתזרים בשנה הראשונה צפוי להיות ₪ 80 , 000 ( תזרים "גבוה ( " בהסתברות של ₪ 30 , 000 , 30 ° / 0 ( תזרים "בינוני ( " בהסתברות של , 40 % או ₪ 20 , 000 ( תזרים '' נמוך ('' בהסתברות של . 30 ° / 0 התזרים בשנה השנייה מותנה ברמת התזרי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ