עצי החלטה

אחת הדרכים הנוחות ביותר להצגת הנתונים ולניתוחם לקראת קבלת החלטת השקעה היא הכנת "עץ החלטה" כמוצג בתרשים , 10 . 5 שהוא למעשה הצגה חזותית של הנתונים המופיעים בלוח 10 . 12 בתוספת ההסתברויות הרלוונטיות . בעץ ההחלטה התפצלויות אחדות ; חמש מהן מסומנות בריבוע והיתר מסומנות בעיגול . ההתפצלויות המסומנות בריבוע ( ובאות ס המציינת ( Decision הן התפצלויות על פי החלטת החברה ( בניית מפעל קטן או מפעל גדול ' הרחבת מפעל קטן או אי-הרחבתו ו צמצום מפעל גדול או אי-צמצומו , ( ואילו ההתפצלויות המסומנות בעיגול הן התפצלויות הנקבעות על פי תנאי הביקוש . לחברה אין שליטה על רמת הביקוש ומבחינתה התפצלויות האלה נקבעות באופן הסתברותי ; ההסתברות לכל כיוון התפצלות מצוינת בתרשים . לעץ ההחלטה בדוגמה שלנו 16 "ענפים" , ( "Branches" ) וכל אחד מהם מסומן באות B . ( B 16 OJBl-n ) לצורך קבלת ההחלטה '' מקפלים" את עץ ההחלטה מהסוף להתחלה . בנקודת ההתחלה עלינו לקבל החלטה D 1 ו האם להקים מפעל גדול או מפעל קטן . אם החלטנו להקים מפעל קטן , נעבור לנקודת הפיצול אשר ממנה יש הסתברות של 50 % לביקוש גבוה בשנה הראשונה ( Hi ) והסתברות של 50 % ל...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ