לוח ‭10.12‬ נתוני התזרים על פני זמן, מסודרים על פי חלופות השקעה ועל פי רמת הביקוש (כל הערכים הכספיים הם במונחי ערן נוכחי לזמן ‭,0‬ במיליוני ‭(₪‬