10.9 אופציות ראליות ועצי החלטה

בכל הגישות שנדונו עד כה התייחסנו למיזם ההשקעה כאילו היה מקשה אחת , וכאילו אין בידי הנהלת החברה לשנות את התכנית הראשונית של המיזם . בפועל , החברה המשקיעה נהנית במקרים רבים ממידה בלתי מבוטלת של גמישות בבואה להתאים את המיזם לתנאים הכלכליים המתפתחים במשך חיי המיזם . לדוגמה , במקום להקים מפעל גדול יכולה החברה להקים מפעל קטן ולהחליט על הרחבתו על פי תוצאות התפעול בשנים הראשונות לפעילותו . מאידך גיסא , החברה יכולה להקים מפעל גדול ולשמור את האופציה לצמצום פעילותו לתקופה שבה יצדיקו זאת התנאים הכלכליים . אפשרויות נוספות הן שינוי במוצר או שדרוגו והפנייתו לפלח שוק שונה מזה שתוכנן מראש , נטישה מוקדמת של המיזם ומכירת נכסיו , נטישה מוקדמת והסבת נכסיו לפעילות אחרת וכן הלאה . אופציות מסוג זה , המקנות את האפשרות לשנות את הפעילות מזו שתוכננה בתכנון הראשוני , נקראות אופציות לאליות . יש להביא בחשבון אופציות אלה בעת ניתוח הכדאיות הכלכלית של המיזם . האופציות הראליות פרמיית הסיכון עשויה להשתנות ביחס לסיכון שאינו ניתן לפיזור שבהשקעה , כלומר , ביחס ל"ביתא '' של תזרים ההשקעה . לצורך הדוגמה הנחנו שפרמיית הסיכון מש...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ