לוח ‭10.11‬ התפלגות הרווח התפעולי בשתי חלופות השקעה במיזם