המנוף התפעולי ונקודת האיזון

התפעול כולל , כמעט ללא יוצא מן הכלל , מרכיב של הוצאות קבועות ומרכיב של הוצאות משתנות : תזרים ההכנסות התפעוליות פחות תזרים ההוצאות התפעוליות הקבועות פחות תזרים ההוצאות התפעוליות המשתנות תזרים תפעולי ההוצאות התפעוליות המשתנות ( כגון עלות תשומות ישירות 1 שכר העבודה של עובדים ארעיים , עלות חומרי גלם וכדומה ) קשורות קשר הדוק להיקף הפעילות של החברה , ולעומת זאת הקשר בין ההוצאות הקבועות ( למשל דמי חכירה של נכס , מס רכוש , הוצאות הנהלה 6 וכדומה ) לבין היקף הפעילות רופף הרבה יותר . הסיכון המועמס על התזרים התפעולי של החברה תלוי במידה רבה ביכולתה של החברה להתאים את רמת ההוצאות שלה לרמת ההכנסות . ככל שגמישות ההתאמה רבה יותר כך קטן הסיכון התפעולי , וככל שיכולת החברה להתאים את רמת ההוצאות לרמת ההכנסות קטנה יותר כך רב הסיכון התפעולי שלה . הקושי בהתאמת רמת ההוצאות לרמת ההכנסות של החברה מושפע מגודלו של מרכיב ההוצאות הקבועות בכלל הוצאות התפעול ו ככל שמרכיב ההוצאות הקבועות מתוך סך ההוצאות גבוה יותר כן נפגעת הגמישות וגדל הסיכון התפעולי של החברה . הצגנו לעיל את ניתוח נקודת האיזון התפעולית של מיזם השקעה והת...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ