10.8 המנוף התפעולי

התנודתיות ברווח התפעולי ובתזרים המזומנים התפעולי של החברה נובעת מהסיכון התפעולי 5 שלה . כפי שראינו , סיכון זה קשור לגורמים שונים , כגון שינויים בביקוש למוצרי החברה ולשירותיה , לוגיסטיקה , טכנולוגיית המידע , שרשרת האספקה , ניהול ההון החוזר , כושר התחרות של החברה ועוד . ואכן , פעילויות עסקיות מסוימות מאופיינות בסיכון תפעולי גבוה הבא לידי ביטוי בשינויים חדים יחסית ברווח התפעולי ובתזרים המזומנים התפעולי על פני זמן . הסיבות לכך שונות ; הנה דוגמאות אחדות : רגישות רבה למצב הכלכלה בעולם , למצב המשק או למצבו של ענף הפעילות הסתברות נמוכה להצלחה גדולה והסתברות גבוהה לכישלון ( בענפים כגון חיפושי נפט , מחקר ופיתוח , השקעה בסרטי קולנוע ) תלות רבה במספר לקוחות מצומצם קושי ב"חדירה" לענף פעילות ( כגון דרישה לעמידה בתקנים מחמירים ותהליך ארוך לקבלת תו תקן ) תלות רבה בחומרי גלם נדירים ובמספר ספקים מצומצם נוסף על גורמי סיכון אלה ודומיהם , הסיכון התפעולי של החברה מושפע גס מהמבנה של הוצאות התפעול ומחלוקתן להוצאות קבועות ולהוצאות משתנות . תזרים המזומנים מפעילות 5 נעסוק כאן רק בסיכון התפעולי , אף שבפועל הרווח ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ