תרשים ‭10.4‬ הערך הנוכחי הנק 1 של מיזם השקעה כפונקציה של אורך ח" המיזם