לוח ‭10.10‬ העיד הנוכחי הנקי של מיזם השקעה בחלופות שונות של רמת התזרים התפעולי לאחר מס ושל אורן חיי המיזם