אורך חיי ההשקעה כנקודת איזון

במסגרת ניתוח הסיכונים של מיזמי השקעה נהוג לעתים לחשב את אורך החיים המזערי של המיזם הנדרש לכך שהערך הנוכחי הנקי שלו יהיה חיובי . בניתוח זה מתייחסים לאורך החיים של המיזם כאל משתנה ומחשבים את נקודת האיזון ו השאלה הנבדקת היא כמה שנות פעילות נדרשות למיזם כדי להגיע לענ"נ השווה לאפס , כך שאם מספר שנות הפעילות בפועל יהיה גבוה יותר , הענ"נ של מיזם ההשקעה יהיה חיובי . כבכל משתנה אחר , החברה יכולה לטעות גם באורך החיים של הנכסים ובייחוד באורך הזמן שבו יהיה ביקוש למוצר , ולכן משתנה הזמן עשוי להיות רלוונטי מאוד לבדיקת כדאיות ההשקעה במיזם . לוח 10 . 10 מבוסס בחלקו על נתוני לוח . 10 . 3 בלוח מוצג התזרים של מיזם הדורש השקעה ראשונית בסך . ₪ 30 , 000 התזרים התפעולי לאחר מס מוצג בחמש חלופות . ההנחה היא שבכל חלופה התזרים התפעולי נשאר קבוע לאורך חיי המיזם . הערך הנוכחי הנקי בשיעור היוון של 14 ° / 0 מוצג עבור אורך חיי מיזם המשתנה משנה אחת עד עשר שנים . בתרחיש הבסיסי של משק יציב , הערך הנוכחי הנקי יהיה חיובי אם התזרים התפעולי יישאר ברמתו ההתחלתית במשך ארבע שנים או יותר . לעומת זאת , הערך הנוכחי הנקי לא יהיה ח...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ