נקודות איזון אחרות

ניתחנו את נקודת האיזון של הענ"נ של מיזם השקעה , והנחנו שכל הגורמים האחרים נותרים קבועים וכי המשתנה היחיד הוא רמת המכירות . ניתוח דומה ניתן לערוך למשתנים רלוונטיים אחרים . לדוגמה , נניח כי מפעל הנמצא בקשיים עומד בפני תכנית הבראה . תכנית ההבראה אמורה להוזיל את העלות המשתנה ליחידה , בעוד מחיר המוצר ויתר הגורמים נשארים בלא שינוי . נניח גס כי היקף המכירות אינו צפוי להשתנות . ראינו כי כאשר הענ"נ שווה לאפס , דהיינו , בנקודת האיזון , מתקיים : ( 1 - T )[ Q ( P-V ) - F ] + DA = EAC ( k , n ) ומכאן ו NPV ( l-T ) QP -EAC ( k , n ) + DA- (\ -T ) F V ' , ' BE ( l-T ) Q נניח כי היקף המכירות הוא 1 , 100 יחידות לשנה . נציב ונקבל ' NPV _ ( 1-0 . 4 ) * 1 , 100 * 50-2 , 774 . 10 + 2 , 000- ( 1-0 . 4 ) « 5 , 000 BE ( 1-0 . 4 ) U 00 כלומר , אס תצליח החברה להפחית את העלות המשתנה ₪ 44 . 28-ל ₪ 45-מ ליחידה , היא תגיע לנקודת איזון ברמת המכירות הנוכחית כאשר כל יתר הגורמים נשארים בלא שינוי . ראוי לציין כי הפחתת העלות המשתנה ליחידה היא בשיעור של 1 . 6 ° / 0 בלבד , ( 44 . 28 / 45 - 1 = 0 . 016 ) אולם הפחתה זו בעלות...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ