נקודת האיזון של הערך הנוכחי הנקי

נבחן את נקודת האיזון החשבונאית בדוגמה נוספת . נניח שהעלויות הקבועות , כולל הפחת , הן , ₪ 5 , 000 מחיר המכירה הוא ₪ 50 ליחידה והעלות המשתנה היא ₪ 45 ליחידה . נקודת האיזון החשבונאית היא 1 , 000 יחידות : P- ^ V פ 50-45 - י - נניח שהנתונים בדוגמה זו מיוחסים לשנה טיפוסית במיזם שההשקעה הראשונית הנדרשת לביצועו היא , ₪ 10 , 000 אורך חיי המיזם הוא חמש שנים והפחת הוא בקו ישר לערך גרט אפס , כלומר , הפחת השנתי הוא . ₪ 2 , 000 נניח ששיעור המס הוא 40 ° / 0 ועלות ההון היא . 12 % נחשב את התזרים התפעולי בנקודת האיזון . אנו יודעים שבנקודת האיזון הרווח התפעולי שווה לאפס ולכן ATCF = ( 1- T ) EB 1 T + DA = ( I - 0 . 4 ) 0 + 2 , 000 = 2 , 000 אם כך , בנקודת האיזון , כאשר הרווח התפעולי הוא אפס , התזרים התפעולי שווה לפחת השנתי . נחשב עתה את הערך הנוכחי הנקי של המיזם בנקודת האיזון החשבונאית י NPV = - 10 , 000 + PVFA (\ 2 % , 5 ) 2 , 000 = 2 , 790 . 45 על פי נקודת האיזון החשבונאית נראה שברמת מכירות של 1 , 000 יחידות המיזם עובר לרווחיות , אולם האמת היא שברמת מכירות זו המיזם הוא בלתי רווחי בעליל . נקודת האיזון ה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ